top of page
Image by Tim Marshall

OMARM DE TOEKOMST

Helping Hand

Authenticiteit en Oprechtheid

Onze Kernwaarden voor Groei

Bij Aquamentis omarmen we authenticiteit en oprechtheid als twee van onze kernwaarden, en we willen deze waarden stimuleren in onze samenleving. Hierbij komt kwetsbaarheid om de hoek kijken, want in de huidige wereld leggen velen de lat erg hoog voor zichzelf. Maar waarom eigenlijk? En welke veerkracht vraagt dat van ons?

 

Hoe kun je je eigen kwetsbaarheid krachtig gebruiken? Vaak is de realiteit anders dan deze lijkt. Dus hoe kun je omgaan met een wereld die geen compleet of waarheidsgetrouw beeld schetst? En welke zelfinzichten helpen jou te ontdekken wat je echt wilt en hoe je dat kunt bereiken?

 

Bij Aquamentis staan we klaar om samen met jou aan de slag te gaan met al deze vragen (en meer)!

'Volg altijd je eigen pad. Het volgen van het pad van een ander zal je hart nooit echte voldoening geven' 

David Viscott

Onze visie

Het verschil tussen een positieve en krachtige wending met vertrouwen en een neerwaartse spiraal met moeilijkheden om erbovenop te komen, wordt bepaald door bewustwording, het creëren van duidelijkheid, openstaan voor het aanleren van vaardigheden, leren door ervaring en het vermogen om keuzes te maken.

Wij geloven in zelfmanagement, tevredenheid, positieve gezondheid, welzijn en het kunnen gaan benutten van mogelijkheden om jouw leven te verrijken. Het betekent stap voor stap werken aan het verwezenlijken van jouw wensen en doelen, zodat je je levendig voelt en het gevoel hebt er echt toe te doen.

Onze missie

Onze missie bij Aquamentis is om deel uit te maken van een breed scala aan initiatieven die gericht zijn op een positieve benadering van het menselijk welzijn en om een actieve rol te spelen in het bevorderen van een gezonde en plezierige samenleving en wereld. We streven ernaar te werken aan het vergroten van tevredenheid en vertrouwen, terwijl we stress en angst verminderen.

 

Waarom? Omdat jongeren en (jong-) volwassenen in deze tijd een groeiende behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden om mentaal veerkrachtig te zijn. Aquamentis is opgericht om deze behoefte aan te pakken en om te benadrukken dat het bespreken van mentale gezondheid en welzijn een alledaags onderwerp zou moeten zijn, waar gemakkelijk toegang toe is. We willen je laten weten dat we waarde hechten aan jouw welzijn en dat je in staat bent een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door jezelf te zijn en je dromen na te streven. We zijn er om te luisteren, te zien en om je te helpen jouw ontwikkelingsmogelijkheden te benutten.

 

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn voortdurend in beweging. Daarom is het aanleren van een groei-mindset van cruciaal belang. Samen kijken we naar kansen en mogelijkheden voor groei, in plaats van ons te concentreren op wat je nu wel of nog niet kunt

'Volg de droom in je hart. Dan heb je energie. Dan ben je geïnspireerd en gemotiveerd' 

J.F. Demartini

bottom of page